Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí tham dự đào tạo trong khuôn khổ Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo Thỏa thuận Giải quyết với Ngân hàng Thế giới với nội dung như sau:

  1. Nội dung:       “ ĐÀO TẠO HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU”
  2. Thời gian và hình thức đào tạo:

Thời gian:  8h000 đến 11h30 ngày 22/02/2021

Hình thức: Đào tạo Online qua ứng dụng ZOOM

3. Thành phần:

Phó Tổng Giám đốc: Vũ Đoàn Chung, Trương Huy Hải;

Giám đốc, Phó Giám đốc tuân thủ;

Chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – Nhóm đấu thấu;

Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán tham gia hoạt động đấu thầu;

Chuyên viên phòng Tổ chức – Lao động tham gia hoạt động đấu thầu.

Mọi thông tin liên quan đến việc đào tạo, vui lòng liên hệ ông Vũ Thành Công – Giám đốc tuân thủ, ĐT: 0945558388 để triển khai thực hiện./