Toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) nhận thức rõ: Sản phẩm của chúng tôi – Các công trình Cấp thoát nước và môi trường – Góp phần cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Vì vậy, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) cam kết:

Với ý thức và trách nhiệm cao nhất nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao với giá cả phù hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thị trường. Chất lượng của sản phẩm là uy tín và thương hiệu của Tổng Công ty. Đó cũng là điều kiện tiên quyết, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của VIWASEEN.

Tổng công ty VIWASEEN thực hiện và đổi mới liên tục hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý doanh nghiệp và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ với mục tiêu “Chất lượng – Tiến độ – Hiệu quả” nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.

Ngô Văn Dũng
Tổng Giám đốc Tổng Công ty