Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí tham dự đào tạo trong khuôn khổ Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo Thỏa thuận Giải quyết với Ngân hàng Thế giới với nội dung như sau:

  1. Nội dung:       “ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG”
  2. Thời gian và hình thức đào tạo:

Thời gian:  8h30 đến 11h30 ngày 24/02/2021

Hình thức: Đào tạo Online qua ứng dụng ZOOM

  • Thành phần:

– Trưởng các phòng, ban TCT;

– Giám đốc các Chi nhánh TCT;

– Đội trưởng Đội Xây lắp 1.

Mọi thông tin liên quan đến việc đào tạo, vui lòng liên hệ ông Vũ Thành Công – Giám đốc tuân thủ, ĐT: 0945558388 để triển khai thực hiện./.