Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí tham dự đào tạo trong khuôn khổ Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo Thỏa thuận Giải quyết với Ngân hàng Thế giới với nội dung như sau:

  1. Nội dung:       “ ĐÀO TẠO ĐIỀU TRA LIÊM CHÍNH”
  2. Thời gian và hình thức đào tạo:

Thời gian:  9h00 ngày 19/02/2021

Hình thức: Đào tạo Online qua ứng dụng ZOOM

  • Thành phần:

– Giám đốc, Phó Giám đốc tuân thủ;

– 01 chuyên viên phòng Tổ chức – Lao động TCT;

– 01 chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán TCT;

– 01 chuyên viên phòng Pháp chế TCT;

– 01 chuyên viên phụ trách CNTT – Văn phòng TCT;

– Người phụ trách tuân thủ tại các Công ty: WASECO, VIWASEEN3.

Mọi thông tin liên quan đến việc đào tạo, vui lòng liên hệ ông Vũ Thành Công – Giám đốc tuân thủ, ĐT: 0945558388 để triển khai thực hiện./.