Lời chào mừng của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thay mặt tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN), tôi xin gửi lời chào trân trọng và sự tri ân sâu sắc nhất tới các Quý khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước đã tin cậy hợp tác và đồng hành cùng Tổng Công ty VIWASEEN trong những năm vừa qua.

Được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Xây dựng, lãnh đạo các Bộ ngành, các địa phương và sự hợp tác có hiệu quả của các đối tác cùng với sự năng động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công nhân viên trong toàn đơn vị, Tổng Công ty VIWASEEN đã và đang phát triển không ngừng về mọi mặt để trở thành một trong những Tổng Công ty uy tín trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường.

Mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty là: liên tục đổi mới, tăng cường hợp tác đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm trọng tâm là lĩnh vực xây dựng cấp thoát nước và môi trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững.

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) luôn mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trong tất cả các lĩnh vực nhằm phát huy lợi thế, mang lại lợi ích cho các đối tác và VIWASEEN.

Chất lượng, tiến độ và hiệu quả là các tiêu chí cơ bản tạo nên thương hiệu VIWASEEN trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Trân trọng,
Nguyễn Ngọc Cương
Chủ tịch Hội đồng quản trị