Qua gần 40 năm từ những công ty chuyên ngành trực thuộc Bộ Xây dựng, Tổng Công ty VIWASEEN đã được hình thành và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Cấp thoát nước Việt Nam.

Ngày 4/10/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 242/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN).

Ngày 25/11/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 2188/QĐ-BXD thành lập Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại các công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng gồm Công ty Xây dựng Cấp thoát nước – WASEENCO (thành lập năm 1975), Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước – WASECO (thành lập năm 1975), Công ty Tư vấn Cấp thoát nước số 2 – WASE (thành lập năm 1997).

Thực hiện Quyết định 2438/QĐ-TTg ngày 23/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam thành Công ty cổ phần và Quyết định số 606/QĐ-BXD ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam.

Ngày 05/03/2014, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 25/06/2014, Tổng Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Ngày 01/7/2014, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy CN ĐKKD số 0100105976 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 580.186.000.000 đồng.

Tổng Công ty VIWASEEN là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con với 23 đơn vị thành viên là các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cấp thoát nước và môi trường trên phạm vi cả nước. Hiện nay, Tổng Công ty có hơn 10.000 cán bộ công nhân viên, trong đó có hơn 2.000 kỹ sư có trình độ đại học và trên đại học, có kiến thức chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, gần 8.000 công nhân kỹ thuật lành nghề.

Với truyền thống và kinh nghiệm hơn 40 năm trong lĩnh vực xây dựng cấp thoát nước và môi trường, Tổng Công ty VIWASEEN tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây lắp, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị cho các công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình công nghiệp dân dụng. Tổng Công ty VIWASEEN đã trực tiếp thực hiện thành công nhiều công trình xử lý nước, hệ thống cấp nước, thoát nước và các công trình xử lý nước thải, rác thải quy mô lớn theo hình thức EPC trên phạm vi cả nước góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của đất nước.