THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN

của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

tại Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP

Căn cứ Quyết Định số 296/QĐ-ĐTKDV ngày 23/9/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP, SCIC thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP như sau:

 1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
 2. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: Tầng 5, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Điện thoại: (84-24) 3747 4748/3747 2982    Fax: (84-24) 3843 1346
 • Ngành nghề kinh doanh:

+ Thiết kế, xây dựng và lắp đặt các công trình cấp thoát nước, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

+ Sản xuất và bán buôn thiết bị, sản phẩm phục vụ xây dựng ngành nước và môi trường;

+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước;

+ Kinh doanh bất động sản; Xây dựng nhà các loại;

 • Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng
 • Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
 • Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
 • Tổ chức bán chào bán cạnh tranh: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 • Cổ phần chào bán:
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 56.949.500 cổ phần
 • Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô
 • Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 56.949.500 cổ phần/01 lô cổ phần
 • Giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh: 1.348.736.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 56.949.500 cổ phần
 • Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 56.949.500 cổ phần
 • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.
 • Công bố thông tin; Đăng ký chào bán cạnh tranh; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh
 • Công bố thông tin: Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 11/11/2022 trên 03 số Báo Đầu tư, 03 số Báo Kinh tế và Đô thị, trên các website của SCIC, HNX, MBS, Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP và tại các đại lý chào bán cạnh tranh.
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 14/10/2022 đến 16h00 ngày 04/11/2022
 • Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất 11h00 ngày 09/11/2022
 • Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
 • Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:
 • Thời gian: 09h00 ngày 11/11/2022
 • Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2022 đến ngày 17/11/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: Chậm nhất ngày 17/11/2022

TÀI LIỆU:

Quy chế Chào bán cạnh tranh

Danh sách các Đại lý

Các tài liệu khác