Ngày 20/03/2024, Chủ đầu tư –  Công ty CP Halcom Việt Nam và Nhà thầu: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP đã ký Hợp đồng Gói thầu EPC – 01: Xây dựng Nhà máy xử lý nước và Hệ thống cấp nước – Dự án: Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội.

Thông tin dự án:

Tên Dự án: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ NHƠN HỘI.

Địa điểm: Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Quy mô Dự án:

Giai đoạn 1 (2020-2025): Xây dựng mới hệ thống cấp nước, bao gồm:

a) Công trình thu và Trạm bơm nước thô tại thượng lưu đập Văn Mối, sông Đại An thuộc xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

b) Nhà máy xử lý nước sạch tại thượng lưu đập Văn Mối: công suất 10.000 m³/ngđ

c) Mạng lưới đường ống truyền dẫn phân phối nước sạch trong phân khu 2, 3 thuộc KKT Nhơn Hội.