VIWASEEN12

Địa chỉ:       Số 11 Võ Thị Sáu, P. Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:             058. 3881179

Fax:                       058. 3881461