VIWASEEN4

Địa chỉ:               Km14+500 – QL1A, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại:          04.36860005

Fax:                   04 38614284