VIWASEEN15

Địa chỉ: 340/8 đường Cách mạng tháng Tám, phường An Thới – Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại:        0710. 3883062

Fax:                     0710. 3883064