Tên dự án:         Dự án nâng công suất các Nhà máy nước Cáo Đỉnh và Nam Dư lên 60.000m3/ngày đêm 

Quy mô:            Khoan  giếng; XD và LĐ công nghệ trạm bơm giếng                         

Thi công và lắp đặt tuyến ống nước thô và phụ tùng van trên tuyến                         

 XD bể chứa 6000m3 bê tông cốt thép toàn khối; XD cụm lắng lọc tiếp xúc 30.000m3/ngày                         

Gia công lắp đặt tháp làm thoáng; Điện chiếu sáng, động lực, điều khiển tự động trong bãi giếng và nhà máy… 

Giá trị:              128.666.608.302 VNĐ (tương đương: 8.175.018 USD) 

Chủ đầu tư:      Công ty Nước sạch Hà Nội 

Vai trò:              Nhà thầu chính 

Thời gian:         2004- 2006