Trong quá trình gần 40 năm xây dựng phát triển, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN) đã nỗ lực vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng trong việc cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn cả nước.

Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hà Nội, các cấp, các ngành đã tặng thưởng cho Tổng công ty nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý:

Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2010)

Huân chương Lao động hạng Nhất

Huân chương Lao động hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Ba

  • Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2007, 2008, 2009, 2011
  • Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
  • Nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam.