Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP năm 2019
Title
Title
Description
Title
Title
Description
Title
Title
Description

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP năm 2019

Ngày 21/6/2019, tại Hội trường Tổng công ty số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội đã diễn ra cuộc […]

Ký Hợp đồng thi công Gói thầu BDAF-09A: Xây dựng tuyến ống cấp 3 và đấu nối hộ gia đình (lưu vực rạch Cái Cầu)

Ngày 07/7/2018, tại Bình Dương, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và […]

Lễ động thổ Gói thầu BDAF07 thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An

Sáng ngày 26/5/2018, Công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương và Nhà thầu – Liên danh Thép […]

dhcd2017

Báo cáo thường niên 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính […]

dhcd2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài […]

dhcd2017

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông báo về […]