Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP năm 2019
Title
Title
Description
Title
Title
Description
Title
Title
Description

Signing Minutes of handing over from State-owned company to Joint stock company

Hanoi, June 30, 2020, signing ceremony of Minutes of handing over from State-owned company – Vietnam Water and Environment Investment […]

Vietnam Water and Environment Investment Corporation – JSC successfully held the Annual General Meeting of Shareholders 2020

On June 24, 2020, at a meeting hall on the 4th floor, Viwaseen Tower – No. 48 To Huu, Trung […]

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP năm 2019

Ngày 21/6/2019, tại Hội trường Tổng công ty số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội đã diễn ra cuộc […]

dhcd2017

Báo cáo thường niên 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính […]

dhcd2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài […]

dhcd2017

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông báo về […]