Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP năm 2019
Title
Title
Description
Title
Title
Description
Title
Title
Description

Đại hội Chi bộ Kinh tế – Tài chính Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 27/2/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Kinh tế – Tài chính trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đầu […]

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP năm 2019

Ngày 21/6/2019, tại Hội trường Tổng công ty số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Hà Nội đã diễn ra cuộc […]

Ký Hợp đồng thi công Gói thầu BDAF-09A: Xây dựng tuyến ống cấp 3 và đấu nối hộ gia đình (lưu vực rạch Cái Cầu)

Ngày 07/7/2018, tại Bình Dương, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và […]

Chi bộ CTCP VIWASEEN.1 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ CTCP VIWASEEN.1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – […]

Chi bộ Công ty Cổ phần VIWASEEN6 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ CTCP VIWASEEN6 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – […]

Chi bộ CTCP VIWASEEN.11 tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 22/5/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ CTCP VIWASEEN.11 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm […]

dhcd2017

Báo cáo thường niên 2019

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng kính […]

dhcd2017

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài […]

dhcd2017

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP thông báo về […]