Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bình Hiệp được tổ chức ngày 30/6/2014 tại trụ sở Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam, địa chỉ 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, TP Hà Nội như sau:

 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:            415.000 cổ phần.
 2. Mệnh giá:                                              10.000 đồng/ cổ phần
 3. Giá khởi điểm:                                      36.000 đồng/ cổ phần
 4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia:
  1. Cá nhân trong nước                  : 06
  2. Tổ chức trong nước                  : –
  3. Cá nhân nước ngoài                  :-
  4. Tổ chức nước ngoài                  :-
 5. Tổng số cổ phần đăng ký mua:              : 415.000 cổ phần
 6. Tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ           : 415.000 cổ phần
 7. Mức giá đặt mua cao nhất                     : 42.500 đồng/ cổ phần
 8. Mức giá đặt mua thấp nhất                    : 38.100 đồng/ cổ phần
 9. Mức giá đặt mua thành công:                : 42.500 đồng/ cổ phần
 10. Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá        : 01 nhà đầu tư

​Chi tiết tại BIÊN BẢN ĐẤU GIÁ