THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP

Căn cứ Quyết Định số 214/QĐ-ĐTKDV ngày 06/7/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP, SCIC thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP như sau:

 1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
 • Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Địa chỉ giao dịch: Tầng 5, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (84-24) 3747 4748/3747 2982 Fax: (84-24) 3843 1346
 • Ngành nghề kinh doanh:
 • Thiết kế, xây dựng và lắp đặt các công trình cấp thoát nước, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • Sản xuất và bán buôn thiết bị, sản phẩm phục vụ xây dựng ngành nước và môi trường;
 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
 • Kinh doanh bất động sản; Xây dựng nhà các loại;
 • Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng
 1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP
 2. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
 3. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 4. Cổ phần chào bán:
 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 56.949.500 cổ phần
 • Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô
 • Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 56.949.500 cổ phần/01 lô cổ phần
 • Giá khởi điểm để đấu giá: 1.348.736.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 56.949.500 cổ phần
 • Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 56.949.500 cổ phần
 • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.
 1. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá
 • Công bố thông tin: Từ ngày 26/8/2022 đến ngày 23/9/2022 trên 03 số Báo Đầu tư, 03 số Báo Kinh tế và Đô thị, trên các website của SCIC, HNX, MBS, Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP và tại các đại lý đấu giá.
 • LINK Tài liệu công bố thông tin TẢI VỀ TẠI ĐÂY
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ ngày 29/8/2022 đến 16h00 ngày 16/9/2022
 • Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 11h00 ngày 21/9/2022
 • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
 • Thời gian: 09h00 ngày 23/9/2022
 • Địa điểm: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/9/2022 đến ngày 29/9/2022
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: Chậm nhất ngày 29/9/2022