Sản xuất và cung cấp nước thô với công suất 25,000m3/ngày đêm cho Công ty DAP, Bridgestones, và các khách hàng trong Khu Công nghiệp Đình Vũ

Sản xuất và cung cấp nước sạch tại 02 Nhà máy:

1. Nhà máy nước Nam Sách, Hải Dương – công suất 10,000m3/ngày đêm

2. Nhà máy nước Bình Hiệp – công suất 15,000m3/ngày đêm

Sản xuất và cung cấp nước tinh khiết VIWASEEN