TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP

  • Địa chỉ:      52 Quốc Tử Giám – Phường Văn Miếu – Q. Đống Đa – Hà Nội, Việt Nam
  • Tel:            (84-24) 37474748/ 37472982 – Fax: (84-24) 38431346
  • Email:        info@viwaseen.com.vn

Bạn vui lòng điền thông tin liên hệ hoặc góp ý theo mẫu dưới đây, những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập. Xin cảm ơn.