Sáng ngày 26/5/2018, Công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương và Nhà thầu – Liên danh Thép Mới – VIWASEEN đã tổ chức lễ động thổ Gói thầu BDAF07 thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An.

Gói thầu BDAF-07: bao gồm xây dựng 41km đường ống chính và 4 trạm bơm nâng, phạm vi thu gom và sử lý nước thải cho các phường Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Tân Bình, Tân Bình B thuộc thị xã Dĩ An.

Gói thầu BDAF07 – Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải cấp 1, 2 và trạm bơm nâng (lưu vực Rạch Cái Cầu) do Liên danh Thép Mới – VIWASEEN thi công với giá trúng thầu hơn 472 tỷ đồng. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh với thời gian 15 tháng.