Ngày 07/7/2018, tại Bình Dương, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và Liên danh VIWASEEN – Thép Mới đã ký Hợp đồng thi công Gói thầu BDAF-09A: Xây dựng tuyến ống cấp 3 và đấu nối hộ gia đình (lưu vực rạch Cái Cầu) thuộc Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị – Tiểu dự án Bình Dương (Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Ky-Hop-dong-BDAF09A_847ec946.jpg

Tham dự Lễ ký Hợp đồng có ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương; bà Nguyễn Thị Thu Vân – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương; ông Võ Văn Long – Giám đốc BQLDA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một. Về phía Liên danh Nhà thầu có ông Ngô Văn Dũng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP; ông Nguyễn Kinh Kha – Giám đốc Công ty TNHH Thép Mới.

Gói thầu BDAF-09A: Xây dựng tuyến ống cấp 3 và đấu nối hộ gia đình (lưu vực rạch Cái Cầu) thuộc Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị – Tiểu dự án Bình Dương (Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An) được ký kết với giá trúng thầu hơn 251 tỷ đồng với thời gian thi công là 12 tháng.

Nội dung công việc chính của Hợp đồng BDAF-09A bao gồm: xây dựng, mua sắm vật tư và thiết bị, vận chuyển giao hàng, lắp đặt, kiểm tra và đào tạo kỹ thuật cho nhân viên tại địa phương để vận hành và bảo trì toàn bộ Công trình xây dựng, cho mạng lưới ống thu gom cấp 3, hộp đấu nối, hộp súc rửa, hộp chuyển hướng…