Ngày 21/5/2018, tại Bình Dương, Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương và Liên danh Thép Mới – VIWASEEN đã ký Hợp đồng thi công Gói thầu BDAF07 thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An

Tham dự Lễ ký Hợp đồng có ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương; ông Võ Văn Long – Giám đốc BQLDA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một; ông Nguyễn Kinh Kha – Giám đốc Công ty TNHH Thép Mới, ông Ngô Văn Dũng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Gói thầu BDAF07 – Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải cấp 1, 2 và trạm bơm nâng (lưu vực Rạch Cái Cầu) được ký kết với giá trúng thầu hơn 472 tỷ đồng. Hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh với thời gian 15 tháng.

Nội dung công việc chính của Hợp đồng BDAF07 bao gồm: xây dựng 41km đường ống chính và 4 trạm bơm nâng, phạm vi thu gom và sử lý nước thải cho các phường Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Tân Bình, Tân Bình B thuộc thị xã Dĩ An