Tên dự án:        Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen, giai đoạn I công suất 50.000m3/ngày đêm 

Quy mô:            Thi công lắp đặt tuyến ống truyền dẫn nước thô DN1200                           

Xây dựng, lắp đặt, vận hành chạy thử Nhà máy nước Hồ Đá Đen công suất 50.000m3/ngày đêm                          

Giá trị:              53,9 tỷ VNĐ (tương đương: 2,4 triệu USD) 

Chủ đầu tư:      Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Vai trò:              Nhà thầu chính 

Thời gian:         2005- 2006