Thực hiện Kế hoạch số 447 KH/CTN-ĐU ngày 26/7/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP về tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 19/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ CTCP VIWASEEN3 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 202 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ IV.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ CTCP VIWASEEN3 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tiếp theo: Đảng bộ đơn vị cần tiếp tục phát huy thế mạnh đã đạt được; chú trọng nghiên cứu mở rộng, chuyển đổi ngành nghề; duy trì và phát triển đội ngũ lao động; thực hiện quy chế dân chủ, công tác phê và tự phê một cách thực chất, tránh hình thức; mỗi đảng viên cần nêu cao tính đảng, tiền phong gương mẫu, tạo dựng lòng tin trong quần chúng góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là nhiệm vụ SXKD.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ khóa II gồm 05 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Hội nghị BCH Đảng bộ Công ty lần thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Hành là Bí thư Đảng ủy, bầu đồng chí Lưu Xuân Quang là Phó Bí thư và bầu UBKT Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí.