Ngày 21/5/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công ty và Đảng viên Công ty.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ IV.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV gồm 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Hội nghị BCH Đảng bộ Công ty lần thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Bôn là Bí thư Đảng ủy, bầu đồng chí Nguyễn Duy Hùng là Phó Bí thư và bầu UBKT Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí.