Ngày 28/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Đầu tư – Kỹ thuật đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 202 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ IV.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Trương Huy Hải được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư và đồng chí Hoàng Trần Hùng trúng cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.