WASECO

Địa chỉ:                 Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:           08. 38475177

Fax:                      08. 38475161Website:                waseco.com.vn

Email:                   capthoatnuoc@waseco.com.vn