Ngày 15/4/2022, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh tại khu vực phía Bắc

Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình tuân thủ Tổng công ty chủ trì buổi lễ ra mắt.

Tham dự buổi lễ còn có toàn thể cán bộ, công nhân viên các phòng ban, chi nhánh Tổng công ty và các đơn vị thành viên tại khu vực phía Bắc

Thực hiện các Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, VIWASEEN đã xây dựng và triển khai Chương trình tuân thủ doanh nghiệp. Chương trình tuân thủ doanh nghiệp bao gồm các quy chế, quy định và quy trình thực hiện mọi hoạt động của Tổng công ty như nghiên cứu thị trường, phát triển đối tác, đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý tài chính, quản lý đầu tư,…

Chương trình tuân thủ là nền tảng để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh. Bộ quy tắc này áp dụng đối với tất cả các cán bộ nhân viên, chuyên gia, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và đối tác của VIWASEEN. Bộ quy tắc điều chỉnh mọi quyết định và hành động của VIWASEEN, dù tại văn phòng, công trường, nhà máy, hay khi kinh doanh các sản phẩm. Bộ quy tắc quy định thống nhất cách thức VIWASEEN làm việc với Khách hàng và đối tác, công khai cách thức thực hiện kinh doanh đồng thời tăng cường minh bạch trong giao tiếp nội bộ cũng như bên ngoài.

Bộ quy tắc tiếng Việt/ CODE in VIETNAMESE TẢI VỀ

Bộ quy tắc tiếng Anh/ CODE in ENGLISH TẢI VỀ

Một số hình ảnh của buổi lễ: