Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-CTN ngày 19/4/2021 của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản vật tư, công cụ dụng cụ.

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng, Tổng công ty quyết định thanh lý một số công cụ dụng cụ không còn nhu cầu sử dụng (có bảng kê danh mục kèm theo).

Tổng công ty thông báo tới các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ trên liên hệ Văn phòng Tổng công ty để khảo sát, kiểm tra tài sản và đăng ký mua với Tổng công ty, cụ thể như sau:

  • Thời gian khảo sát, kiểm tra và đăng ký mua: từ ngày 25/10/2021 đến 17h00 ngày 29/10/2021.
  • Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Tổng ty Viwaseen – Tầng 5, toà nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: Giang Hoàng Hiệp – 0948338634, Lương Đình Thảo – 0912864439

Lưu ý:

  • Số lượng công cụ, dụng cụ được thanh lý theo lô, không thanh lý lẻ từng hạng mục.
  • Đơn giá được lựa chọn là đơn giá cao nhất trong các thư chào giá hợp lệ từ các đơn vị hoặc cá nhân.
  • Thời gian mở thư chào giá dự kiến tổ chức vào lúc 10h00 ngày 01/11/2021.
  • Thư chào giá được để trong phong bì dán niêm phong gửi về địa chỉ: Văn phòng Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP. Tầng 5, toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng thông báo!