Ngày 22/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ CTCP VIWASEEN.1 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 202 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; Bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng công ty lần thứ IV.

Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV.