Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 870/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 25 tập thể thuộc Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

Công ty Mẹ – Tổng công ty

1. Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty
2. Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn Tổng công ty
3. Phòng Pháp chế Tổng công ty
4. Phòng Kỹ thuật – Thi công Tổng công ty
5. Văn phòng Tổng công ty
6. Ban Quản lý dự án VIWASEEN Tổng công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước – Waseco
7. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước – Waseco
8. Chi nhánh Kinh doanh vật tư Công ty
9. Phòng Tổ chức Hành chính Công ty
10. Đội Xây lắp số 1
11. Đội Xây lắp số 5
12. Chi nhánh Nhà máy nước Đăk Mil.

Công ty Cổ phần Viwaseen 3
13. Công ty Cổ phần Viwaseen 3
14. Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty
15. Đội Xây lắp số 1
16. Ban Điều hành Gói thầu CP2 – Vĩnh Yên
17. Đội Xây lắp điện.

Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp cấp thoát nước – Viwaseen.11
18. Công ty Cổ phần Khoan và Xây lắp cấp thoát nước – Viwaseen.11
19. Phòng Kế toán – Tổ chức Hành chính Công ty
20. Đội Xây lắp 2
21. Phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty.

Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước Viwaseen.14
22. Phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty.

Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt – WAHSIN
23. Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt – WAHSIN.

Công ty Bất động sản dầu khí PETROWACO
24. Phòng Tổ chức Hành chính Công ty
25. Phòng Tài chính – Kế toán Công ty.