• Tổng công ty VIWASEEN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  Tổng công ty VIWASEEN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  28/07/2015 10:27:04 SA

  Ngày 16/7/2015, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

 • Đại hội Chi bộ Đầu tư - Kỹ thuật Tổng công ty VIWASEEN nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Đại hội Chi bộ Đầu tư - Kỹ thuật Tổng công ty VIWASEEN nhiệm kỳ 2015 - 2020

  08/07/2015 11:05:24 SA

  Ngày 29/5/2015, Chi bộ Đầu tư - Kỹ thuật trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Tham dự Đại hội có 33 đảng viên gồm 28 Đảng viên chính thức và 05 Đảng viên dự bị.

 • Đại hội Đảng bộ Công ty WASECO nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Đại hội Đảng bộ Công ty WASECO nhiệm kỳ 2015 - 2020

  08/07/2015 11:04:13 SA

  Ngày 05/6/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty. 49 Đảng viên đang sinh hoạt tại 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tham dự Đại hội.

 • Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN3 nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN3 nhiệm kỳ 2015 - 2020

  08/07/2015 10:07:05 SA

  Ngày 28/5/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Cổ phần VIWASEEN.3 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 • Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN.2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Đại hội Đảng bộ Công ty VIWASEEN.2 lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  08/06/2015 3:53:50 CH

  Ngày 28/5/2015 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Cấp thoát nước (VIWASEEN.2) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2015.

 • Đại hội Chi bộ Tổ chức - Văn phòng, Tổng công ty VIWASEEN nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Đại hội Chi bộ Tổ chức - Văn phòng, Tổng công ty VIWASEEN nhiệm kỳ 2015 - 2020

  26/05/2015 11:32:39 SA

  Ngày 22/5/2015, Chi bộ Tổ chức - Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty VIWASEEN đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đồng chí Lê Khả Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Liên kết website