Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty làm việc với Công ty Cấp nước Hải Phòng

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty làm việc với Công ty Cấp nước Hải Phòng

21/11/2013 10:27:21 SA

Sáng ngày 13/6/2013, tại Hải Phòng, ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã có buổi gặp và làm việc với Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng. Ông Vũ Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Hải Phòng đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Công ty

Liên kết website