BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2018

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 gồm:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG TY MẸ QUÝ II/2018                    TẢI VỀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II/2018               TẢI VỀ      

Liên kết website