Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần tại CTCP Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần tại CTCP Thủy điện VIWASEEN-Tây Bắc

10/12/2015 2:16:21 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

28/07/2015 3:53:38 CH

Ngày 16/7/2015, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công. Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

10/07/2015 11:10:12 SA

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

20/05/2015 9:56:16 SA

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

20/05/2015 9:51:17 SA

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP xin thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Thông báo tổ chức đấu giá cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

Thông báo tổ chức đấu giá cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

20/05/2015 9:49:43 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

20/05/2015 9:48:27 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo kế hoạch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Bộ Xây dựng tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Bộ Xây dựng tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

11/08/2014 4:44:02 CH

Ngày 29/7/2014, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 971/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013

Bộ Xây dựng tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Bộ Xây dựng tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng  cho 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

11/08/2014 4:26:41 CH

Ngày 25/7/2014, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 959/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm 2011 đến năm 2013

Bộ Xây dựng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 cho 24 tập thể thuộc TCT VIWASEEN

Bộ Xây dựng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 cho 24 tập thể thuộc TCT VIWASEEN

11/08/2014 3:41:07 CH

Ngày 25/7/2014, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 958/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013 cho 24 tập thể thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013

Liên kết website