Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

30/05/2017 5:49:37 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Dũng, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 26/5/2017

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

22/05/2017 4:32:48 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo tìm kiếm khách hàng Dự án VIWASEEN - Trung Văn

Thông báo tìm kiếm khách hàng Dự án VIWASEEN - Trung Văn

10/10/2016 10:48:52 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP có nhu cầu tìm kiếm khách hàng cho việc kinh doanh sản phẩm 17 tầng văn phòng hoàn thành phần khung bê tông của Dự án VIWASEEN - Trung Văn

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

29/07/2016 4:07:59 CH

Tổng công ty xin gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

03/06/2016 10:20:09 SA

ội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông báo chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

05/05/2016 4:01:03 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo việc chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

22/12/2015 12:32:03 CH

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (“Tổng công ty”) xin thông báo Kết quả chào bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen – Tây Bắc thông qua đấu giá công khai được tổ chức ngày 22/12/2015 tại trụ sở Tổng công ty

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần CTCP Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

21/12/2015 10:22:08 SA

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen - Tây Bắc

Thông báo tiếp tục thực hiện đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

Thông báo tiếp tục thực hiện đấu giá cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện VIWASEEN - Tây Bắc

16/12/2015 5:58:52 CH

Tiếp theo thông báo tạm hoãn nhận đăng ký tham dự và tổ chức đấu giá của Tổng công ty vào ngày 15/12/2015, Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (“Tổng công ty”) xin trân trọng thông báo việc tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty như sau:

Liên kết website