CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

19/01/2018 12:28:11 CH

UBCK NN đã ban hành Văn bản số 463/UBCK-GSĐC chấp thuận thời gian công bố BCTC năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

CBTT ủy quyền công bố thông tin

CBTT ủy quyền công bố thông tin

18/01/2018 2:11:22 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc ủy quyền công bố thông tin

CBTT bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

CBTT bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

05/01/2018 4:49:31 CH

Ngày 29/12/2017, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Bản công bố thông tin của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Bản công bố thông tin của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

29/12/2017 5:35:32 CH

Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

28/12/2017 6:10:00 CH

Ngày 27/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1672/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

28/12/2017 6:05:33 CH

Ngày 27/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

11/10/2017 9:50:36 CH

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 190/2017/GCNCP-VSD ngày 11/10/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

01/09/2017 10:08:20 SA

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đoàn Chung, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

23/08/2017 4:27:55 CH

Ngày 22/8/2017, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 599/QĐ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Liên kết website