Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

02/05/2018 8:08:59 CH

Ngày 24/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 193/CV-ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

CBTT về thay đổi nhân sự

CBTT về thay đổi nhân sự

16/04/2018 8:41:57 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 245/QĐ -CTN ngày 04/4/2018 của Tổng công ty về việc nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông NGUYỄN LÂM –Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

07/02/2018 11:35:39 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2017.

CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

19/01/2018 12:28:11 CH

UBCK NN đã ban hành Văn bản số 463/UBCK-GSĐC chấp thuận thời gian công bố BCTC năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

CBTT ủy quyền công bố thông tin

CBTT ủy quyền công bố thông tin

18/01/2018 2:11:22 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc ủy quyền công bố thông tin

CBTT bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

CBTT bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

05/01/2018 4:49:31 CH

Ngày 29/12/2017, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 652/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt bổ sung phạm vi công việc và giá trị Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Bản công bố thông tin của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Bản công bố thông tin của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

29/12/2017 5:35:32 CH

Bản công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

28/12/2017 6:10:00 CH

Ngày 27/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1672/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch cổ phiếu đăng ký giao dịch của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

28/12/2017 6:05:33 CH

Ngày 27/12/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam -CTCP

Liên kết website