BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

11/05/2018 1:28:13 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

11/05/2018 10:46:17 SA

Bổ nhiệm có thời hạn ông TRƯƠNG HUY HẢI, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

11/05/2018 10:43:08 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

04/05/2018 2:09:19 CH

HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

02/05/2018 8:08:59 CH

Ngày 24/4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 193/CV-ĐKKD chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

CBTT về thay đổi nhân sự

CBTT về thay đổi nhân sự

16/04/2018 8:41:57 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 245/QĐ -CTN ngày 04/4/2018 của Tổng công ty về việc nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông NGUYỄN LÂM –Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/5/2018

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017

07/02/2018 11:35:39 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2017.

CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2018

19/01/2018 12:28:11 CH

UBCK NN đã ban hành Văn bản số 463/UBCK-GSĐC chấp thuận thời gian công bố BCTC năm 2018 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

CBTT ủy quyền công bố thông tin

CBTT ủy quyền công bố thông tin

18/01/2018 2:11:22 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố thông tin về việc ủy quyền công bố thông tin

Liên kết website