Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

22/06/2018 3:48:52 CH

Ngày 22/6/2018, tại Hà Nội, cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã tổ chức thành công

CBTT ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

CBTT ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

13/06/2018 8:43:49 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 08/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với ông LÊ KHẢ MẠNH – Thành viên HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

12/06/2018 6:57:55 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

CBTT Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, PTGĐ Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

CBTT Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, PTGĐ Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

31/05/2018 9:32:24 SA

Quyết định số 623/QĐ-BXD ngày 18/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2018

CBTT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

CBTT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

24/05/2018 1:15:10 CH

Ngày 23/4/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông ĐOÀN VŨ TIẾN, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty

CBTT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

CBTT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

24/05/2018 1:11:54 CH

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty đối với bà Bùi Khánh Linh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

11/05/2018 1:28:13 CH

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

11/05/2018 10:46:17 SA

Bổ nhiệm có thời hạn ông TRƯƠNG HUY HẢI, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

11/05/2018 10:43:08 SA

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

04/05/2018 2:09:19 CH

HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP thông báo việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Liên kết website