Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 190/2017/GCNCP-VSD ngày 11/10/2017 và cấp mã chứng khoán cho Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, cụ thể:
 
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
 
Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
 
Điện thoại: 024.37472982/ 37473576
 
Fax: 024.38431346
 
Vốn điều lệ: 580,186,000,000 đồng
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
 
Mã chứng khoán: VIW
 
Mã ISIN: VN000000VIW7
 
Mệnh giá: 10,000 đồng
 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 
Số lượng chứng khoán đăng ký: 58,018,600 cổ phiếu
 
Giá trị chứng khoán đăng ký: 580,186,000,000 đồng
 
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
 
Bắt đầu từ ngày 12/10/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
 
Lưu  ý: Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đăng ký giao dịch cổ phiếu VIW tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VIW được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Liên kết website