CBTT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông ĐOÀN VŨ TIẾN, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH:    TẢI VỀ

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN:             TẢI VỀ

Liên kết website