CBTT Ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, PTGĐ Tổng công ty nghỉ hưu kể từ ngày 01/6/2018

Kính gửi Quý cổ đông

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Quyết định số 623/QĐ-BXD ngày 18/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Tiến Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/6/2018

CHI TIẾT QUYẾT ĐỊNH: TẢI VỀ

Liên kết website