CBTT ông Nguyễn Đức Hùng PTGĐ nghỉ hưu từ 01/9/2019

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-CNT ngày 09/08/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP như sau:

          - Ông Nguyễn Đức Hùng;                 Sinh ngày 25/08/1959

          - Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

          - Lý do: Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 115/2015/NĐ-CP.

          - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/09/2019.

CHI TIẾT

Liên kết website