CBTT danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thực hiện Quy định về công bố thông tin, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP công bố danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

Tổng công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông.

Liên kết website