Thông báo chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

5/20/2015 9:56:16 AM

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

Thông báo kết quả đấu giá Cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

5/20/2015 9:51:17 AM

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP xin thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Thông báo tổ chức đấu giá cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

Thông báo tổ chức đấu giá cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

5/20/2015 9:49:43 AM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

Thông báo chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Tư vấn WASE

5/20/2015 9:48:27 AM

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo kế hoạch chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE)

Bộ Xây dựng tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Bộ Xây dựng tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

8/11/2014 4:44:02 PM

Ngày 29/7/2014, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 971/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013

Bộ Xây dựng tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

Bộ Xây dựng tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng  cho 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam

8/11/2014 4:26:41 PM

Ngày 25/7/2014, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 959/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 34 cá nhân thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm 2011 đến năm 2013

Bộ Xây dựng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 cho 24 tập thể thuộc TCT VIWASEEN

Bộ Xây dựng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 cho 24 tập thể thuộc TCT VIWASEEN

8/11/2014 3:41:07 PM

Ngày 25/7/2014, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 958/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013 cho 24 tập thể thuộc Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013